Кафедра мовної підготовки

Мова:

ОБМІН ДОСВІДОМ

Викладачі кафедри мовної підготовки ХНУРЕ прийняли участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам», який відбувся в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

У програмі семінару були представлені лінгвістичний, соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти викладання української та російської мов іноземним студентам з використанням інноваційних компʼютерних технологій та інтернет-ресурсів, а також методичні інновації у викладанні мов.

Головними напрямками семінару були:

− використання мультимедійних технологій у мовній підготовці студентів;

− інтегрований підхід до організації занять УЯІ / РЯІ;

−  використання ресурсів Інтернет у практиці викладання іноземних мов;

− дистанційна та змішані форми викладання іноземних мов.

Викладачі кафедри представили дослідження з використання інформаційних технологій у навчанні української мови як іноземної а також розглянули питання про інноваційні методи викладання іноземних мов.

ОБМІН ДОСВІДОМ