Кафедра мовної підготовки

Мова:

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СЕМІНАР

На кафедрі мовної підготовки ХНУРЕ відбувся науково-методичний семінар на тему: «Інноваційні форми та методи викладання мов іноземним слухачам».

На семінарі розглядалися питання традиційних та інноваційних форм та методів навчання української мови як іноземної.

Безперечно, українська мова необхідна іноземним слухачам для навчання майбутньої спеціальності. Тому одним із основних завдань є формування в іноземних слухачів іншомовної комунікативної компетенції. З цього випливає, що вивчення мови має бути не пасивне накопичення знань, а активне володіння мовним матеріалом.

Особливий інтерес викликали виступи, присвячені використанню інтерактивних форм та методів навчання мови, а також питання, пов’язані з проблемами інтенсифікації навчального процесу. Викладачі кафедри поділилися методичним досвідом: були продемонстровані елементи уроків із використанням інтерактивних технологій.