Кафедра мовної підготовки

Мова:

Про нас

Кафедра мовної підготовки факультету інфокомунікацій заснована 1992 року.

Завідувачка кафедри – Дементьєва Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

Науково-педагогічний склад кафедри: кандидатів наук, доцентів – 5, старших викладачів – 10.

Кафедра надає мовну підготовку іноземним слухачам та студентам, а також аспірантам для подальшого отримання освіти у вищих навчальних закладах України. Слухачі проходять навчання українською або англійською мовами за такими напрямами:

– інженерно-технічне,

– медико-біологічне.

Кафедра надає мовну підготовку іноземних студентів першого (бакалавр) та другого (магістр) рівнів вищої освіти, а також аспірантів. Щороку з метою підвищення рівня знань, умінь та навичок володіння мовою викладачі кафедри готують слухачів і студентів до участі в студентських олімпіадах та конференціях.

Наукові дослідження викладачів кафедри пов’язані з педагогікою, психологією та методикою викладання іноземних мов. З 2010 року кафедра організовує науково-методичну конференцію «Мова і спеціальність: актуальні проблеми навчання іноземців у вищому навчальному закладі», яка проходить кожні 5 років.

З моменту створення кафедри викладачі проводять велику позааудиторну роботу з іноземними слухачами та студентами.

CИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА» 1-4 курси

CИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА». МАГІСТЕРСЬКИЙ РІВЕНЬ. ВИБІРКОВА ДИСЦИПЛІНА