Кафедра мовної підготовки

Мова:

Пономаренко Людмила Володимирiвна

Пономаренко Людмила Володимирiвна
Старший викладач кафедри МП

Коло наукових iнтересiв: навчання видам мовленнєвої дiяльностi iноземною мовою, професiйне спрямування навчання