Dil eğitimi bölümü

Dil:

BILIMSEL VE METODOLOJIK SEMINER

KNURE Dil Eğitimi Bölümü’nde “Yabancı Uyruklu Öğrencilere Dil Öğretiminde Yenilikçi Şekiller ve Yöntemler” konulu Bilimsel ve Metodolojik Seminer gerçekleştirildi. Seminer, Ukraynaca’yı yabancı dil olarak öğretmek için geleneksel ve yenilikçi biçimler ve yöntemler konularına değinildi. Şüphesiz yabancı öğrencilerin gelecekteki uzmanlıklarını okumak için Ukraynaca diline de ihtiyaçları var. Bu nedenle, ana zorluklardan biri, yabancı dinleyicilerde yabancı dil iletişimsel yeterliliğinin oluşturulmasıdır. Dil öğrenme sürecinin pasif bir bilgi birikimi değil, dil materyalinde aktif bir ustalık olması gerektiği sonucu çıkar. Etkileşimli formların ve öğretim yöntemlerinin kullanımına yönelik konuşmaların yanı sıra eğitim sürecini yoğunlaştırma sorunlarıyla ilgili konular özellikle ilgi çekiciydi. Bölüm öğretmenleri metodolojik deneyimlerini paylaştılar: interaktif teknolojileri kullanan derslerin unsurları gösterildi.